• Gradnja nizkoenergijskih hiš – NEH
 • Gradnja nizkoenergijskih hiš – NEH
 • Gradnja nizkoenergijskih hiš – NEH
 • Gradnja nizkoenergijskih hiš – NEH
 • Gradnja nizkoenergijskih hiš – NEH
 • Gradnja nizkoenergijskih hiš – NEH
 • Gradnja nizkoenergijskih hiš – NEH
 • Gradnja nizkoenergijskih hiš – NEH
 • Gradnja nizkoenergijskih hiš – NEH
 • Gradnja nizkoenergijskih hiš – NEH
 • Gradnja nizkoenergijskih hiš – NEH
 • Gradnja nizkoenergijskih hiš – NEH

1.   NIZKOENERGIJSKA HIŠA (NEH)

Med nizkoenergijske hiše štejemo lahko tudi klasične hiše, kjer je poudarek na zadostni toplotni izolaciji in vgrajenih kvalitetnih oknih. Za ogrevanje teh zgradb koristimo nižje temperature dovoda, kar nam omogoča izkoriščanje alternativnih virov toplote. Pri načrtovanju novih objektov lahko izbiramo med različnimi vrstami nizkotemperaturnih ogrevalnih sistemov, ki jih uporabimo tudi poleti za hlajenje prostorov. Za hlajenje se lahko odločimo za uporabo toplotne črpalke in vgradnjo površinskega oziroma ploskovnega ogrevanja (stensko, talno, stropno ogrevanje). Poleg tega z vgradnjo tesnih oken zmanjšamo ventilacijske izgube in izmenjavo zraka v prostoru. Iz teh razlogov je potrebno najpogosteje za dovod zadostne količine svežega zraka vgraditi prezračevalni sistem. V nasprotnem primeru lahko povzročimo neugodje v prostoru, pojavi se lahko vlaga in z njo povezana plesen. Če zgradba nima prezračevalnega sistema ne sme biti 100% zrakotesna in s tem povezano so večje toplotne izgube.

a3j-objekt-radovljica1 a3j-objekt-radovljica2 a3j-objekt-radovljica3 a3j-objekt-radovljica4

2.   Osnovne smernice za gradnjo NEH:

 • kompaktna gradnja, zagotovljena zrakotesnost ovoja,
 • zadostna toplotna izolacija (toplotni ovoj zgradbe),
 • izvedba brez toplotnih mostov,
 • kontrolirano prezračevanje,
 • izkoriščanje toplote odtočnega – izrabljenega zraka,
 • optimalna izbira ogrevalnega sistema, priprava tople sanitarne vode in prezračevanja.

V NEH pomemben del energije za potrebe objekta (ogrevanje, pripravo tople vode, ostalo) zagotovimo z različnimi viri, in sicer:

 • s toplotnimi črpalkami,
 • z aktivnimi solarnimi sistemi (sprejemniki sončne energije, fotovoltalka),
 • s pasivnimi solarnimi sistemi (velike zastekljene površine na južni strani, stekleniki).

a3j-gradnja-neh1 a3j-gradnja-neh2 a3j-gradnja-neh3 a3j-gradnja-neh4

3.   Letna raba energije za ogrevanje nizkoenergijske hiše (NEH)
Prikazana je letna raba nizkoenergijske hiše (NEH), v Radovljici. Bruto površina (BPE) znaša 440 m2. Osnovni ovoj je zidan iz opečnega bloka porotherm debeline 38 cm z vgrajeno toplotno izolacijo iz kamnite volne debeline 12 cm. Klet je ogrevana. Na južni strani so velike zastekljene površine za pasivno izkoriščanje sončne energije.

4.   Osnovni podatki:

a./ Konstrukcija
zunanja stena: 38 cm porotherm 38 S P+E, 12 cm toplotne izolacije
streha: 30 cm toplotne izolacije
tla na terenu pri talnem ogrevanju: 5 cm toplotne izolacije, toplotna izolacija temeljne plošče 40 cm penjeno steklo – glapor
balkoni, nadstreški: preprečitev toplotnih mostov z »Isokorb« košarami

a3j-gradnja-neh5 glapor3 isokorb 035

b./  U – vrednosti
zunanje stene: 0,19 W/m2K
streha: 0,15 E/m2K
tla na terenu (ogrevana klrt): 0,09 W/m2K
okna (okvir + steklo): 0,9 W/m2K

c./  Ogrevanje, priprava tople vode, prezračevanje
ogrevanje: toplotna črpalka voda/voda
hlajenje: toplotna črpalka voda/voda
priprava tople vode: toplotna črpalka voda/voda
kontrolirano prezračevanje – delno z rekuperacijo zraka samo v delu objekta, ker se pričakujejo največje toplotne izgube z odpiranjem oken (welness, TV zaslon).

d./  Energijsko število ogrevanja
bruto površina (BPE): 440 m2
energijsko število ogrevanja Eog = 40 kWh/m2BPE.a